افزایش ۸ درصدی تفکیک زباله از مبدا در قم

آیت الله سبحانی بهره گیری مبلغان علوم دینی از حضور مردم در امامزاده هادر ایام عید نوروز را مورد توجه قرار داد و گفت :اجرای طرح های فرهنگی در امامزاده ها سبب تقویت باورهای اعتقادی و دینی می شود . ...