ادامه روند مدال آوری،استعداد یابی و دانش افزایی ؛اولویت های اصلی هیأت رزمی در سال ۹۸

رئیس هیأت ورزش های رزمی استان قم با تأکید بر تعدد دوره های مربیگری ، داوری و پشتوانه سازی در سال ۹۸، گفت: بدون شک… ...