سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون به قم رسیدند

سفیران ترویج فرهنگ اهدای خون که حرکت خود را از بوشهر آغاز کرده بودند پس از ۹ روز رکاب زنی به شهر مقدس قم رسیدند. ...

ساخت خانه بهداشت به همت آیت‌الله نوری همدانی در مناطق سیلزده

مدیر دفتر آیت‌الله حسین نوری همدانی بیان کرد: ایشان هزینه ساخت ۲۰ واحد مسکونی روستایی، ۱۰۰ سرویس بهداشتی، ۱۰۰ بسته… ...

ساخت خانه بهداشت به همت آیت‌الله نوری همدانی در مناطق سیلزده

مدیر دفتر آیت‌الله حسین نوری همدانی بیان کرد: ایشان هزینه ساخت ۲۰ واحد مسکونی روستایی، ۱۰۰ سرویس بهداشتی، ۱۰۰ بسته… ...