ایستادن در برابر طاغوتیان رمز تحقق دولت جهانی حضرت مهدی است

رهبر شیعیان بحرین گفت: دولت جهانی ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) که ظلم و جهالت را از بین می برد زمانی محقق می شود که در… ...

گسست میان قرآن و زندگی ما باید کم شود

معاون آموزش وپژوهش سازمان دارالقرآن الکریم گفت: گسست میان قرآن و زندگی ما باید کم شود و باید بدانیم که کارگاه های سبک… ...