جلسه شوراي برنامه ريزي استان

سردار آقاخانی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهل انگاری و بی توجهی شهروندان در ایمن سازی خودرو‌ها و منازل دلیل وقوع بیش از ۶۸ درصد سرقت‌ها است. ...