آمادگی استان برای استقبال از زائران و مسافران نوروزی

آیت الله مکارم شیرازی: با حضور آقای رئیسی باید شاهد تحولات جدید در دستگاه قضا باشیم چرا که مردم از قوه قضائیه راضی نیستند. ...