خطر تندرو‌های داخلی از دشمن خارجی بیشتر است

وزیر راه و شهرسازی در سفر به قم مجوز واگذاری زمین‌های پشتیبان بافت فرسوده قم را صادر کرد. ...