نخستین گردهمایی تخصصی روحانیان دانشگاه آزاد اسلامی با محور دانش‌افزایی و توانمندسازی دینی، فرهنگی و حرفه‌ای به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد. " /> توانمندسازی دینی Archives | صبح قم | اخبار قم

نخستین گردهمایی تخصصی روحانیان دانشگاه آزاد اسلامی

نخستین گردهمایی تخصصی روحانیان دانشگاه آزاد اسلامی با محور دانش‌افزایی و توانمندسازی دینی، فرهنگی و حرفه‌ای به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد.

...