منزلت فراموش‌شده کارگر در هیاهوی اقتصاد کشور

گروه فعالیت‌های قرآنی ــ قشر کارگر از منظر اسلام در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد و اسلام آنان را با بهترین صفات ستوده و «دوست خدا» نامیده است، اما امروزه شأن و منزلت این قشر زحمتکش در هیاهوی اقتصادی، تورم و گرانی فراموش شده است. ...