کسب مقام سوم تور تنیس روی میز کشور توسط پینگ پنگ باز قمی

قم - رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم از کسب مقام سوم تور تنیس روی میز کشور توسط پینگ پنگ باز قمی خبر داد. ...