۷۵۰ تن پرتقال و ۳۵۰ تن سیب برای ایام نوروز در قم ذخیره شده است

قم - معاون استاندار قم گفت: با توجه به اینکه ۷۵۰ تن پرتقال و ۳۵۰ تن سیب برای ایام نوروز ذخیره شده است اما مسئولان مربوطه نیز باید آمادگی برای افزایش سهمیه داشته باشند. ...