سامانه توزیع نهاده های کشاورزی بهمن ماه آغاز بکار می کند

قم - ایرنا - مدیر نظارت و توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، از طراحی سامانه جامع نظارت و توزیع نهاده های کشاورزی خبر داد و گفت: این سامانه از بهمن ماه سال جاری آغاز بکار می کند. ...