توزیع کارت اعتکاف امروز و فردا

توزیع یک هزار و پنجاه تن میوه نوروزی ستاد تنظیم بازار در قم از امروز در ۲۸غرفه آغاز شد. ...