معضل گرد و غبار درقم بسیار جدی است

استاندارقم گفت: معضل گرد و غبار در این استان بسیار جدی است و حدود ۳۰ درصد از وسعت قم، آماده تبدیل شدن به کانون های فعال گرد و غبار است که به لحاظ نسبت مساحت در رتبه اول کشور قرار دارد. شعار سال: سید مهدی صادقی عصر شنبه در نخستین کارگروه مقابله با پدیده گرد ...