سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت برق در استان قم

مدیر برق منطقه ای تهران گفت: طی سال های ۹۵ و ۹۶، ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه توسعه زبرساخت های برق استان قم هزینه شده است. شعار سال: سید زمان حسینی روز پنجشنبه در دیدار استاندار قم افزود: در این مدت ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت برق استان قم اضافه شده است. سید مهدی صادقی استاندار قم ...