بودجه ۹۷ اختیارات شوراهای اسلامی و ظرفیت شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در خصوص بودجه دولت پیرامون شهرداری و مدیریت شهری در سال آینده نگرانی هایی وجود دارد، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در صحن علنی توجه ویژه ای به این مساله داشته باشند. شعارسال: رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در خصوص بودجه دولت پیرامون شهرداری و ...