رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم گفت: پرورش دانشجویان یعنی کمک به توسعه فرهنگی جامعه، یعنی داشتن انسان‌های سالم از نظر فکری که جامعه را در آینده برعهده بگیرند. " /> توسعه فرهنگی Archives | صبح قم | اخبار قم

پرورش دانشجویان کمک به توسعه فرهنگی جامعه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم گفت: پرورش دانشجویان یعنی کمک به توسعه فرهنگی جامعه، یعنی داشتن انسان‌های سالم از نظر فکری که جامعه را در آینده برعهده بگیرند.

...