خیز دانشگاه صنعتی قم برای نسل چهارمی شدن/ زیرساخت‌های کارآفرینی مهیا شده است

رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: توسعه فضا‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم و کارآفرین، مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۷ را برایمان رقم زده است. ...