توسعه متوازن شهری مبنای برنامه‌های شهرداری

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با مراجع تقلید در قم دیدار و گفتگو کرد. ...