معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اعلام کرد: برنامه‌هایی برای تعالی علوم انسانی داریم که سال ۹۸ پیگیری و اجرا می‌شود. " /> توسعه مدیریت و منابع Archives | صبح قم | اخبار قم

برنامه دانشگاه آزاد اسلامی قم برای تعالی علوم انسانی در سال ۹۸

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اعلام کرد: برنامه‌هایی برای تعالی علوم انسانی داریم که سال ۹۸ پیگیری و اجرا می‌شود.

...