مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر استفاده از تولیدات داخلی برای حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی تأکید کرد. " /> تولید داخل Archives | صبح قم | اخبار قم

لزوم استفاده از شیرآلات باکیفیت داخلی برای حمایت از تولید ملی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر استفاده از تولیدات داخلی برای حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی تأکید کرد.

...