شیوه مبارزه با قاچاق کالا کارآمد نیست

تخلیه غیر مجاز پسماند‌های ویژه صنعتی، ۱۵ گوسفند دیگر را در مراتع استان به کام مرگ کشاند. ...

تصویب کلیات برنامه های عملیاتی رونق تولید استان

کارخانجات تعمیرات دیزل راه آهن قم به زودی به بهره برداری می رسد. ...

سند راهبردی رونق تولید قم باید عملیاتی شود

استاندار قم گفت: برنامه راهبردی تدوین شده برای رونق تولید استان نباید تنها به نوشتن طرح به عنوان یک تکلیف اداری و در… ...

ارزیابی و نظارت رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قم

گروه ارزیابی و نظارت رشته پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بازدید کردند.

...