افتتاح ۱۰ طرح عمران شهری در آستانه سال جدید

شهردار قم توسعه متوازن مناطق شهری را محور و مبنای برنامه‌های شهرداری دانست و گفت: بودجه مناطق کم برخوردار افزایش چشمگیری داشته است. ...