کاهش زمان سفر با تکمیل قطعه چهارم محور قم-جعفریه

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: قطعه چهارم محور قم- جعفریه که از پروژه‌های مهم عمرانی استان قم است تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود. شعارسال: به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری گفت: محور قم -جعفریه جاده ای حدود ۳۵ کیلومتری است که زمانی یک جاده ...

کاهش زمان سفر با تکمیل قطعه چهارم محور قم-جعفریه

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: قطعه چهارم محور قم- جعفریه که از پروژه‌های مهم عمرانی استان قم است تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود. شعارسال: به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری گفت: محور قم -جعفریه جاده ای حدود ۳۵ کیلومتری است که زمانی یک جاده ...