رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از امکان ادامه تحصیل در ۱۴۰رشته تحصیلی این دانشگاه خبر داد و گفت: در ۴۲ رشته هم بدون آزمون دانشجو می‌پذیریم. " /> تکمیل ظرفیت Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد اسلامی قم در ۴۲ رشته بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از امکان ادامه تحصیل در 140رشته تحصیلی این دانشگاه خبر داد و گفت: در 42 رشته هم بدون آزمون دانشجو می‌پذیریم.

...