نفرات برتر رنکینگ تیراندازی بانوان استان قم مشخص شدند

قم - نفرات برتر رنکینگ تیراندازی بانوان استان قم در رقابت بانوان تیرانداز قم در دو بخش تپانچه و تفنگ بادی مشخص شدند. ...