سوهان محمدسیماقم آماده برای ثبت یک فصل موفق

فصل جدید لیگ برترفوتسال از فردا جمعه 14تیر ماه آغاز می شود و سوهان محمد سیماقم  با بهره گیری از کادر فنی و بازیکنان جوان آماده حضوری موفق در فصل جدید لیگ برتر است. ...