روایت مدیرعامل لیگ برتری فوتسال از دستگیری‌اش بعد از بازی با مس

مدیرعامل باشگاه سوهان محمد قم گفت: بعد از بازی با مس دو ساعت در اداره پلیس بودم. ...