درخشش کاراته کاهای قمی با چهار مدال طلا

مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران: ماه گرفتگی جزئی در بامداد 26 تیر در سراسر ایران رخ می دهد. ...