نتایج نا امید کننده تیم والیبال بانوان قم در مسابقات قهرمانی کشور

قم - نتایج تیم والیبال بانوان قم در مسابقات قهرمانی کشور نشان داد جذب سرمایه انسانی پرتعداد الزاماً به معنای موفقیت در عرصه قهرمانی در آن رشته نیست. ...