معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با یادآوری آغاز ثبت‌نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته، از پذیرش دانشجوی رشته علوم ورزشی در این واحد دانشگاهی خبر داد. " /> ثبت نام بدون آزمون Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد اسلامی قم در رشته علوم ورزشی دانشجو می‌پذیرد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با یادآوری آغاز ثبت‌نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته، از پذیرش دانشجوی رشته علوم ورزشی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

...