زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه قم اعلام شد

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری در دانشگاه قم به صورت حضوری و غیرحضوری اعلام شد. ...