ملت ایران همواره در یاری رساندن به نیازمندان پیشگام است

پیشکسوت کشتی ایران گفت: این روحیه همبستگی و کمک اقشار ضعیف جامعه می‌بایست تقویت شود و ما در مراسم‌های گلریزان شاهد… ...