خروجی هیأت تراز انقلاب اسلامی انسان مجاهد و انقلابی است

قم - جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر گفت: هیأت تراز انقلاب اسلامی تربیت محور و انسان‌پرور است و خروجی آن انسان انقلابی خواهد بود که این انسان انقلابی مردی برای حضور در میدان مبارزه و جهاد است. ...