بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محکومیت لایحه پیشنهادی دولت فرانسه 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای لایحه پیشنهادی دولت فرانسه برای محدود سازی فعالیت های اسلامی و اسلام زدایی را مکوم کرد. ...