طلب یکساله داروخانه های قم از بیمه تکمیلی جانبازان و خانواده شهدا/ اشتغالزایی ۱۵۰۰ نفر در داروخانه های قم

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم گفت: بیمه تکمیلی خدمات دهنده به جانبازان و خانواده شهدا در این استان یک سال است که… ...