شیوانبودن فرم برگرفته از مبانی دینی؛ چالش سینمای دینی امروز

گروه فعالیت‌های قرآنی ـ استاد دانشکده صداوسیما گفت: یکی از چالش‌های پیش‌روی سینمای انقلاب اسلامی، غیر سلیس بودن مباحث فرمی فیلم و سینما در موضوعات دینی است؛ لذا جهت ارائه، زبانی رسا و فرمی شیوا برگرفته از مبانی دینی لازم است. ...