جبهه مقاومت تا نابودی دشمن پیش خواهد رفت

قم - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: جبهه مقاومت تا پیروزی کامل دست از نبرد برنمی‌دارد و مقابل دشمن آنچنان مقاومت می‌کند تا آن را ریشه‌کن کند. ...

بیانیه اخیر رهبری به همه زبان‌ها ترجمه شود/ زیر بار ذلت نمی‌رویم

قم - رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: بیانیه اخیر مقام معظم رهبری به همه زبان‌ها ترجمه شود تا همه آن را بخوانند تا از قدرت و هدایت‌های رهبری آگاه شوند. ...