اعزام بیش از هفت هزار نفر به اردو‌های راهیان نور

آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه امروز بر لزوم ترویج فرهنگ ساده زیستی و رسیدگی به وضع معیشت مردم تاکید کرد. ...