«جریان‌های افراطی شیعه» در قم نقد و بررسی می‌شود

گروه معارف ــ نشست علمی نقد و بررسی «جریانات افراطی شیعه» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار می‌شود. ...