بانک‌ها مطابق با نظر مراجع تقلید عمل کنند/ دریافت دیرکرد حرام است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: بانک‌ها علاوه بر سود پول دیرکرد هم دریافت می‌کنند که مراجع تقلید آن را حرام می‌دانند لذا باید مطابق با نظر مراجع عمل شود. ...