هنر ابزاری قدرتمند برای ترویج مفاهیم قرآنی است

قم-ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تاکید بر اینکه هنر ابزاری قدرتمند برای ترویج مفاهیم قرآنی است گفت: استفاده از ظرفیت هنر در راستای ترویج قرآنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و باید این سیاست به طور جدی تر دنبال شود. ...