بانوان قمی صدرنشین جشنواره الگوی برتر تدریس

قم (پانا) – دبیران درس تربیت بدنی قم مقام اول کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس این درس را کسب کردند. مجتبی رمضان بیگی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم اظهار کرد: بانوان قمی موفق در دوره دوم متوسطه توانستند با تخصص و توانمندی خود حائز مقام اول جشنواره الگوی برتر ...