آغاز پرداخت تسهیلات مشارکتی ساخت و ودیعه مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: براساس ابلاغ شرکت بازآفرینی شهری ایران، پرداخت تسهیلات مشارکتی ساخت و ودیعه مسکن کلید خورد. ...