معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم و فیلمنامه «مادران چشم انتظار»

هنرمندان برتر در نخستین جشنواره فیلم و فیلمنامه «مادران چشم انتظار» معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند. ...