ماندگاری: کتاب باید همراه همیشگی مردم باشد

قم - ایرنا - رییس هیات موسس شبکه ملی وارثون گفت: با برگزاری جشنواره کتاب همسفر و استفاده از ظرفیت راهیان نور، تلاش می کنیم تا از این‌ پس کتاب همسفر همیشگی زندگی مردم باشد. ...