زمینه های همکاری جهاد دانشگاهی و صداوسیمای قم بررسی شد

شعار سال: دکتر محمد حیدری رئیس جهاد دانشگاهی قم بهمراه معاونان این نهاد با رئیس صداوسیمای قم دیدار و زمینه های همکاری مشترک را بررسی کردند. در ابتدای این جلسه رئیس جهاد دانشگاهی قم با اشاره به برگزاری جشنواره “کالای ایرانی گامی ومی بسوی بالندگی” بعد از تصویب طرح جهاد در شورای فرهنگ عمومی استان، ...