پویش ملی کتب همسفر در راهیان نور اجرا می‌شود

گروه فرهنگی ــ دبیر جشنواره کتاب همسفر با اشاره به آغاز کار پویش ملی کتاب همسفر در راهیان نور، پیش‌بینی کرد که تا فروردین سال آینده 80هزار نسخه از کتب این پویش به فروش برسد. ...