مراسم شکرگزاری خادمان مسجد مقدس جمکران

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم از اجراي طرح هاي آبخيزداري در 203 نقطه استان در سه سال گذشته خبر داد. ...