پياده راه سازي خيابان ارم تا چهارراه شهدا

مدیر کل امور مالیاتی قم: سرمایه گذارانی که در بخش‌های استان سرمایه گذاری کنند از معافیت مالیالتی تا ۱۰۰ درصد بهره مند می‌شوند ...